Správní a dozorčí rada

Správní rada

Správní radu tvoří tito členové:

  • Ing. Monika Štayrová - předsedkyně
  • Mgr. Martina Berdychová
  • MgA. Jana Slouková
  • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
  • Michal Kudrnáč
  • Ing. Martin Soukup
 

 

Dozorčí rada

Dozorčí radu tvoří tito členové:

  • Ing. Anna Maclová
  • Mgr. Petr Lanta
  • Jiří Gelbič