Naše scény

Hlavní scéna

Adresa: Dlouhá 99/9, Hradec Králové

Kapacita sálu: 400 míst - plánek hlediště

Foyer pro diváky a pokladna jsou otevřeny vždy 30 minut před začátkem představení. V budově se nachází divadelní boutique, součástí foyer je Galerie u Klicperů. Před představením a o přestávkách jsou divákům k dispozici dva divadelní bary. Upozorňujeme, že po začátku představení nelze garantovat vstup do sálu a zakoupená místa.

Přístup do sálu je bezbariérový, v budově je k dispozici výtah. Sál je vybaven indukční smyčkou pro nedoslýchavé osoby používající sluchadlo vybavené indukční cívkou (tj. s přepínačem s polohou T). Indukční smyčka může být rušena jinými elektronickými přístroji, proto doporučujeme vybírat si místa v 11. řadě v přízemí sedadla 1, 2, 22, 21, a v 10. řadě sedadla 1, 2, 22, 23, kde je šum minimální.

Jak se k nám dostanete:

Pokud cestujete vlastním automobilem, můžete váš vůz zaparkovat na placených veřejných parkovacích místech na Velkém náměstí  (vyšší tarif) nebo v Gayerových kasárnách  (nižší tarif, ve večerních hodinách zdarma). Pokud cestujete městskou hromadnou dopravou, nejbližšími zastávkami jsou Adalbertinum a Magistrát města. 

 

 

Studio Beseda

Adresa: Mýtská ul., Hradec Králové

Kapacita sálu: 130 míst - plánek hlediště

Foyer pro diváky a pokladna jsou otevřeny vždy 30 minut před začátkem představení. Před představením a o přestávkách je divákům k dispozici divadelní bar. V době mimo konání představení a zkoušek jsou pro veřejnost otevřeny nově zrekonstruované terasy. Upozorňujeme, že po začátku představení nelze garantovat vstup do sálu a zakoupená místa.

Vstupní schodiště k sálu je opatřeno plošinou pro vozíčkáře. Sál je vybaven indukční smyčkou pro nedoslýchavé osoby používající sluchadlo vybavené indukční cívkou (tj. s přepínačem s polohou T). Ve Studiu Beseda funguje smyčka bez rušivých prvků, není tedy nutné vybírat speciální místa k sezení.

Jak se k nám dostanete:

V případě, že cestujete vlastním automobilem, zaparkujte na placených veřejných parkovacích místech v okolí budovy Krajského soudu  (ve večerních hodinách zdarma). Pokud se rozhodnete využít městskou hromadnou dopravou, vystupte na zastávce Magistrát města nebo Komenského. 

 

 

Komorní scéna V podkroví

Adresa: Dlouhá 99/9, Hradec Králové

Kapacita sálu: 50 míst

Komorní scéna V podkroví se nachází ve 2. patře provozní budovy divadla, jejíž vchod naleznete na divadelním náměstí vpravo od hlavní budovy. Vstup je před začátkem představení značen mobilními tabulemi. Pokladna se nachází v hlavní budově divadla a je otevřena 30 minut před začátkem představení. 

Jak se k nám dostanete:

Pokud cestujete vlastním automobilem, můžete váš vůz zaparkovat na placených veřejných parkovacích místech na Velkém náměstí  (vyšší tarif) nebo v Gayerových kasárnách  (nižší tarif, ve večerních hodinách zdarma). Pokud cestujete městskou hromadnou dopravou, nejbližšími zastávkami jsou Adalbertinum a Magistrát města. 

 

 

Letní scéna

Adresa: Dlouhá 99/9, Hradec Králové

Kapacita scény: 300 míst

Letní scéna je využívána především v době konání mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů pro menší představení a tradiční večerní koncerty. Scénu naleznete nalevo od hlavní divadelní budovy vedle sochy Evy od Olbrama Zoubka.

Jak se k nám dostanete:

Pokud cestujete vlastním automobilem, můžete váš vůz zaparkovat na placených veřejných parkovacích místech na Velkém náměstí  (vyšší tarif) nebo v Gayerových kasárnách  (nižší tarif, ve večerních hodinách zdarma). Pokud cestujete městskou hromadnou dopravou, nejbližšími zastávkami jsou Adalbertinum a Magistrát města.